top of page

Nordan Familjehem är ett småskaligt alternativ där vi som arbetar har lång erfarenhet av att arbeta med familjehemsvård, i både kommunal och privat regi.

Med all erfarenhet vi har fått på vägen vill vi vara ett alternativ där närheten mellan kund, familjehem och oss står i fokus. Samma konsulent kommer att följa ärendet från start till avslut, vilket skapar kontinuitet och trygghet för alla inblandade parter. Självklart har vi tillstånd från IVO och vi har ramavtal med Adda (SKR) som Sveriges alla kommuner har möjlighet att ansluta sig till. Vi är medlemmar i branschorganisationen Vårdföretagarna.

bottom of page