top of page
IMG-0492 (1).JPG

                              Vi som arbetar i Nordan Familjehem

Ulf.jpg

Ulf blev färdig socionom 1985 och arbetade inom socialtjänsten fram till år -00 då han startade upp uthyrning av socionomer hos bemanningsföretaget Adecco. Därefter har Ulf varit verksam inom kommunal och privat verksamhet, framförallt med  familjehemsvård och socionombemanning.

Här når du Ulf:

070 - 831 85 00

ulf.fredriksson@nordanfamiljehem.se

 

 

Charlotte tog sin socionomexamen 2005. Hon har arbetat inom socialtjänsten med barn- och ungdomsutredningar både som anställd och som inhyrd konsult. Sedan 2009 har hon arbetat med familjehemsvård och hon kommer närmast från Humana.

Här når du Charlotte:

070 - 831 85 76

charlotte.selin@nordanfamiljehem.se

Charlotte Selin fixad_edited.png
foto2_edited.jpg

Niklas är examinerad socionom sedan 2014 och har jobbat i socialtjänsten fram till 2022. Inom socialtjänsten har han arbetat som HVB-personal, barnsekreterare och som familjebehandlare. Niklas har efter sina år på socialtjänsten därefter bedrivit samtalsbehandling i kriminalvårdens frivård och på anstalter.

 

Här når du Niklas:

070 - 831 85 79

niklas.groning@nordanfamiljehem.se

                      Företagsinformation

Nordan Familjehem arbetar med konsulentstödd familjehemsvård och har idag två familjehemskonsulenter. Idag kan vi ta emot 20 barn och unga i våra familjer men vid behov kommer vi att utöka antalet familjehemskonsulenter.

Vårt mål med verksamheten är att de barn som är placerade i våra jour- och familjehem ska få en god vård och omsorg och uppnå de mål som barnen, vårdnadshavarna och socialtjänsten har kommit fram till. För att det ska vara möjligt behöver jour- och familjehemmen få stöd och uppbackning i alla lägen och vi finns tillgängliga för våra familjer årets alla dagar, dygnets alla timmar.

Nordan Familjehem har ramavtal med Adda (SKR), vilket alla Sveriges kommuner har möjlighet att ansluta sig till.

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete ställer krav på att bland annat verksamheter som vår ska ha  ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Det ser vi som positivt och en möjlighet att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten. I detta syfte har vi skapat ett ledningssystem som beskriver de processer och rutiner som är centrala i vår verksamhet.

Information om företagets styrelse och ekonomi finner du här: Nordan Familjehem AB - Företagsinformation (allabolag.se)

Vi är medlemmar i Vårdföretagarna som är den största branschorganisationen för privata vård- och omsorgsgivare. Vårdföretagarna ställer höga krav på sina medlemsföretag. Det görs bland annat genom noggranna kontroller av ägare, ekonomisk redovisning och att företagen följer etiska riktlinjer. De som inte lever upp till medlemskraven nekas inträde eller kan uteslutas. Här har vi samlat de viktigaste:
Kvalitet
• Vi följer Vårdföretagarnas uppförandekod och etiska riktlinjer.
• Vi har ett kvalitetsledningssystem för att utveckla och säkra vården och omsorgen.
• Våra ägare, styrelsens ledamöter, VD, övriga ledande anställda och revisorer är behöriga och fria från anmärkningar i sin yrkesutövning eller i sitt uppdrag.
Trygghet
• Vi har kollektivavtal.
• Vi har kollektivavtalade försäkringar.
• Vi har de tillstånd och registreringsbevis som behövs, och inga restförda skatter och avgifter
Transparens
• Vi är transparenta och redovisar information om redovisning av kvalitet, personal, ekonomi, ägare och styrelse.
• Såväl beställare som patienter, brukare och allmänheten ska enkelt hitta relevant information om oss på vår hemsida.

bottom of page