top of page

Vi är nyfikna både på er som har erfarenhet som jour- och/eller familjehem sedan tidigare och er som skulle vilja prova på att vara det. Nordan familjehem är en småskalig verksamhet och vi som arbetar här har lång erfarenhet av familjehemsvård. Med den erfarenheten har vi byggt  upp en småskalig verksamhet där närheten mellan familjehemmen och konsulenten står i fokus. Genom den närheten skapar vi en relation och grund som gynnar det placerade barnet.

 

Vi utreder våra familjehem grundligt men fokuserat så att det inte drar ut på tiden i onödan.
När det är dags för en placering så finns vi med som ett stöd både inför och under placeringen och ni har kontakt med samma konsulent närhelst ni ringer. Vi träffas kontinuerligt för handledning så att vi tillsammans kan följa att placeringen fungerar väl och att målen uppnås. Vi fokuserar också handledningen på hur ni som familj har det och mår under tiden som ni har en placering. Vi strävar även efter att skapa sammanhang där ni får möjlighet att utbyta erfarenheter med andra familjehem.

 

Om detta låter intressant och som något som skulle passa er så tveka inte att höra av er för ett förutsättningslöst samtal så berättar vi mer.​

Välkommen att höra av er till:

Charlotte Selin: 070-831 85 76 charlotte.selin@nordanfamiljehem.se

Niklas Gröning: 070-831 85 79 niklas.groning@nordanfamiljehem.se

Ulf Fredriksson: 070-831 85 00 ulf.fredriksson@nordanfamiljehem.se

Flicka med nyckel - målning.jpg
Barnteckning hav.jpg
Gula regnbyxor.jpg
Hej Familjehem! 
bottom of page